Mantelzorg

Zo’n 4 miljoen Nederlanders zorgen een lange tijd voor hun zieke familieleden of vrienden. Doet u dit onbetaald en voor langere tijd? Dan bent u mantelzorger. 

Mantelzorg tijdelijk overdragen aan een ander?

Er zijn momenten dat de mantelzorger de zorg en hulp (tijdelijk) moet overdragen aan iemand anders. Bij het overdragen van de zorg is het belangrijk dat de verzorgde een prettige tijd heeft en dat de mantelzorger erop kan vertrouwen dat de verzorging goed wordt overgenomen. Daarom hebben wij een mantelzorgboek ontwikkeld. Het geeft een zo volledig mogelijke opsomming van de onderwerpen die van belang kunnen zijn voor de vervanger zodat er zo goed mogelijk de juiste zorg en ondersteuning geboden kan worden. Bekijk hier het mantelzorgboek.


Mantelzorgpas: geef door wie u vervangt

Op de mantelzorgpas noteert u de naam en het telefoonnummer van degene die u vervangt als u onverhoopt uitvalt. Hulpdiensten kunnen dan de vervangende mantelzorger waarschuwen, als dat nodig is. Draagt u de pas dan ook bij u in uw portemonnee.

Mantelzorgpas en mantelzorgboek nodig?
Wilt u meer informatie over het mantelzorgboek of over de mantelzorgpas of deze aanvragen?
Voorbeeld van de mantelzorgpas
Bent u mantelzorger? Uw mening telt!
Bent u mantelzorger en hebt u een kritische blik? Én wilt u meedenken over het verbeteren van onze dienstverlening voor mantelzorgers? Dan is VGZ naar u op zoek.

Wie kunnen u nog meer helpen?

Meer hulp en ondersteuning nodig? Uw zorgverzekeraar, gemeente en een mantelzorgmakelaar kunnen u helpen.

 • Wat doet een mantelzorgmakelaar?

  Een mantelzorgmakelaar kan u ondersteunen bij:

  • het aanvragen van een indicatie of een persoonsgebonden budget
  • het invullen van formulieren
  • helpen bij het afstemmen van werk en privé
  • het op orde krijgen van de administratie
 • Waar vindt u een mantelzorgmakelaar?
  Mantelzorgmakelaars zijn in dienst van een Steunpunt Mantelzorg of werken zelfstandig. De dienstverlening via de Steunpunten Mantelzorg is meestal gratis. Dit is afhankelijk van de manier waarop uw gemeente dit geregeld heeft.
 • Is er een vergoeding voor mantelzorgmakelaars?
  Gaat u naar een zelfstandig werkende mantelzorgmakelaar dan moet u dit zelf betalen. Soms vergoeden uw zorgverzekeraar of gemeente de kosten. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar of gemeente.
 • Logeeropvang
  Logeeropvang is kortdurend verblijf in een zorginstelling (een aantal etmalen per week of opvang tijdens vakanties). Het is bedoeld om de mantelzorger te ontlasten. De Wet langdurige zorg vergoedt logeeropvang. Lees verder over logeeropvang.
 • Uw gemeente en zorgverzekeraar
  Uw gemeente en zorgverzekeraar kunnen u vaak nog aanvullend helpen en ondersteunen. Met praktische tips, relevante vergoedingen voor mantelzorgers vanuit de basisverzekering en aanvullende zorgverzekering.
 • Welke ondersteuning is er nog meer voor mantelzorgers?
  • Steeds vaker zijn er zorgaanbieders die u ondersteunen. Dit zijn casemanagers of dementieconsulenten. Wilt u weten of dit er ook in uw regio is? Neem dan contact op met uw huisarts of de thuiszorg.
  • Mezzo is  een landelijke vereniging voor mantelzorg en vrijwilligerszorg.
  • Vind een zelfstandig werkende mantelzorgmakelaar bij de beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars.
  • U kunt voor onafhankelijke cliëntondersteuning ook terecht bij andere organisaties.