Pgb aanvragen

Hebt u recht op langdurige zorg en hebt u bij uw aanvraag bij het CIZ vermeld dat u interesse hebt in een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan ontvangen wij deze informatie van het CIZ en starten uw aanvraag voor een pgb.  

Aanvraagformulier en budgetplan

We nemen telefonisch contact met u op voor het starten van uw aanvraag, maar u mag ons er ook over bellen. Na dat telefoongesprek ontvangt u van ons twee formulieren: 

 • aanvraagformulier voor het pgb 
 • budgetplan

We nemen deze formulieren telefonisch stap voor stap met u door. Daarna vult u ze in en stuurt ze naar ons op. Vervolgens behandelen we uw aanvraag voor een pgb. 

 

Wat zet u in het budgetplan?

 • het budget dat u aanvraagt
 • de zorgverleners bij wie u de zorg wilt inkopen
 • het bedrag dat u aan deze zorgverleners wilt laten betalen. 

Het is belangrijk dat u nadenkt over hoe u het pgb wilt besteden. Verandert er in de toekomst iets in het budgetplan? Dan hoeft u ons geen aangepaste versie te sturen. 

 

 

Persoonlijk gesprek: bewust-keuzegesprek

Na het ontvangen van uw aanvraagformulier en budgetplan maken we een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Dit heet een bewust-keuzegesprek. Het gesprek vindt plaats op één van onze kantoren in Eindhoven, Gorinchem of Alkmaar. Als het voor u onmogelijk is naar ons kantoor te komen, kunt u ons vragen om het gesprek bij u thuis te houden. 

 

Onderwerpen die we met u bespreken zijn:

 • wat moet u doen als u een pgb hebt
 • pgb-administratie bijhouden
 • zorgverleners kiezen
 • afspraken maken met zorgverleners
 • uw rechten en plichten
 • past een pgb bij u
 • mogen wij u een pgb geven

U ontvangt nuttige informatie en tips. Hebt u zelf vragen? Stel ze gerust. 

 

Wat mag u betalen? 
Regel uw pgb-zaken online
Verder lezen over pgb
In de folder Een pgb, en dan? leest u wat er komt kijken bij het hebben van een pgb.

Wat gebeurt er daarna?

Na het gesprek krijgt u van ons een brief waarin staat of u wel of geen pgb ontvangt. Krijg u een pgb? Dan ontvangt u een toekenningsbeschikking. Hierin staan onder andere:

 • hoogte van uw pgb
 • hoogte vrij besteedbaar bedrag.

De hoogte van uw pgb is afhankelijk van uw Wlz-indicatie. Nu u de hoogte van uw pgb kent, kunt u afspraken gaan maken met zorgverleners. U legt de afspraken vast en laat ons de zorg die u wilt gaan inkopen goedkeuren voordat u deze ontvangt. Lees hier verder over het inkopen van zorg. U ontvangt elk jaar een nieuwe toekenningsbeschikking. 
Krijg u geen pgb? Dan hebt u natuurlijk wel recht op zorg en maakt een keuze uit zorgverleners waarmee wij afspraken hebben gemaakt. Lees verder over het krijgen van zorg

 

Hoogte van het pgb

Staat er een zorgprofiel op uw indicatie voor Wlz-zorg?

De hoogte van uw pgb berekenen wij op basis van zorgzwaartepakketten.
Bekijk de hoogte van het pgb op basis van het zorgzwaartepakket.  

 

Staan er losse functies op uw indicatie voor Wlz-zorg?

Bekijk de hoogte van het pgb dan in deze tarieventabel voor indicaties met losse functies

 

Vrij besteedbaar bedrag

 • Waar is het voor?

  Dit bedrag mag u gebruiken voor kleine uitgaven, zoals postzegels en telefoonkosten. Over het vrij besteedbare bedrag hoeft u niet door te geven waaraan u het uitgeeft. 

 • Wanneer hebt u er recht op?

  U hebt er alleen recht op als u zorg hebt ingekocht. Dus pas nadat de Sociale Verzekeringsbank één van uw zorgverleners heeft betaald.

 • Hoe komt u eraan?

  Vraag aan de Sociale Verzekeringsbank om het verantwoordingsvrije bedrag aan u te betalen. Ga naar www.svb.nl, typ in de zoekbalk ‘verantwoordingsvrij bedrag’ en vul het formulier in. 


Wat betaalt u zelf?

 • Eigen bijdrage

  Ontvangt u een pgb voor de Wlz? Dan betaalt u daarmee het grootste deel van uw zorgkosten. Het kan zijn dat u zelf ook wat moet betalen. Of dat u juist te veel betaalt. Lees verder over onder meer de eigen bijdrage.

Gewaarborgde hulp

Zorgkantoren hebben de volgende informatie over de gewaarborgde hulp voor u op een rij gezet:

 • waarom een gewaarborgde hulp nodig is
 • voor wie het verplicht is
 • taken, verantwoordelijkheden en voorwaarden
 • hoe je een gewaarborgde hulp wordt

Lees hier verder over de gewaarborgde hulp


 • Wanneer is een gewaarborgde hulp nodig?

  Staat uw Wlz-indicatie in dit schema?

  Dan hebt u een gewaarborgde hulp nodig.

   

  VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging ZZP 4 VV
  VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg ZZP 5 VV
  VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging ZZP 6 VV
  VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding ZZP 7 VV
  VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging ZZP 4 VG
  VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging ZZP 5 VG
  VG Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering ZZP 6 VG
  VG Besloten wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering ZZP 7 VG
  VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging ZZP 8 VG

   

   

  Staat uw indicatie niet in dit schema?

  Soms is dan toch een gewaarborgde hulp nodig. Bijvoorbeeld als u niet in staat bent de regie over uw zorg of administratie te voeren. U hoort dit van ons tijdens of na afloop van het bewust-keuzegesprek of het huisbezoek.

 • Wat doet een gewaarborgde hulp?

  De gewaarborgde hulp helpt u bij het beheren van uw pgb. Of beheert het pgb namens u. Het gaat om onder meer het controleren van facturen en ervoor zorgen dat de zorg daadwerkelijk geleverd wordt. U hebt daar dan ook regelmatig contact over met elkaar. Wij beoordelen of de gewaarborgde hulp hiervoor de aangewezen persoon is. 

  Let op, uw gewaarborgde hulp mag in totaal maar van drie budgethouders gewaarborgde hulp zijn.

 • Wie mag uw gewaarborgde hulp zijn?

  Om belangenverstrengeling te voorkomen mogen een aantal personen niet uw gewaarborgde hulp zijn. Dat zijn:

  • uw zorgverlener
  • iemand die werkt bij de zorginstelling waarvan u zorg krijgt
  • uw partner/ouder/kind als deze ook uw zorgverlener is. Verleent uw partner/ouder/kind maar een deel van de zorg? En hebt u daarnaast nog andere zorgverleners? Dan kan het wel, maar dit beoordelen we per geval.
   
 • Wie is verantwoordelijk voor uw pgb?

  U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor uw pgb en op welke manier u dit besteedt.

 • Verder lezen over de gewaarborgde hulp

  Meer informatie over de gewaarborgde hulp staat in artikel 1.1 van de Regeling langdurige zorg, In artikel 5.6 van deze regeling staat wanneer een gewaarborde hulp nodig is.

 • Geef ons uw gewaarborgde hulp door

  Gebruik het formulier gewaarborgde hulp om uw gewaarborgde hulp aan ons door te geven. 

Wettelijk vertegenwoordiger

 • Wettelijk vertegenwoordiger voor als u zelf uw administratie niet kunt doen 

  Als u een pgb wilt maar zelf niet de administratie kunt doen, hebt u een wettelijk vertegenwoordiger nodig voor het beheren van uw pgb. De rechter benoemt deze persoon. 

 • Wie zijn wettelijke vertegenwoordigers?

  Een wettelijk vertegenwoordiger is:

  • curator of
  • bewindvoerder of
  • mentor of
  • ouder(s)/voogd(en) van kinderen onder de 18 jaar.

  Bel ons voor meer informatie over de wettelijk vertegenwoordiger.

 • Wanneer mag uw wettelijk vertegenwoordiger ook uw gewaarborgde hulp of zorgverlener zijn?

  Uw wettelijk vertegenwoordiger mag zorg aan u verlenen. Is dat het geval dan:

  • mag uw wettelijk vertegenwoordiger uw pgb-budget niet beheren óf
  • mag u deze zorg niet betalen met uw pgb.

  Bel ons voor meer informatie over de wettelijk vertegenwoordiger.

Hebt u vragen over het pgb?
Bijvoorbeeld over de gewaarborgde hulp, het budgetplan, het aanvraagformulier of het bewust-keuzegesprek? Wij helpen u graag verder. 
Hebt u extra budget nodig?

Misschien kunt u een toeslag krijgen. Er zijn er verschillende:

 • persoonlijk assistentiebudget 
 • meerzorg 
 • extra kosten thuis 
 • wooninitiatief
 • palliatief terminale zorg
Bent u het niet eens met onze beslissing?

Bel ons voor een toelichting. Wij beantwoorden uw vragen en zoeken samen met u naar een oplossing. En als het nodig is, maken we meteen een correctie. U hoeft dan geen schriftelijk bezwaar meer te maken. Makkelijk en snel.